Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

accijns op biodiesel voor verwarming

NiekNiek Super Moderator
Als ik het juist heb, zal per 1 juli 2017 accijns verplicht zijn voor biodiesel, die gebruikt wordt voor verwarming. Tot nu toe is biodiesel voor verwarming accijnsvrij (artikel 67 van de accijnswet). Ik heb nog geen bevestiging gekregen van de douane. Als het juist is zal deze CO2 neutrale brandstof vanwege de prijs weer vervangen worden door minerale diesel.  Mocht het bericht juist zijn, dan kunnen we de tent wel sluiten.
Weer een voorbeeld van hoe je door je eigen overheid gepakt wordt en hoe stom die gasten wel kunnen zijn.

Comments

 • wodanwodan Super Moderator
  Als dat effectief zo wordt, dan is dat op meerdere vlakken een in- en intrieste zaak.
 • Man@workMan@work Livin' and Breathin' PPO
  Het zal niet de eerste milieubewuste maatregel zijn die na een aanlooptijd de nek om gedraaid wordt.

 • Niek ik hoop dat dit niet voor jullie gaat gebeuren.

  Maar met die heut kneuters weet je het nooit.

  On verstelbaar wie bedenkt zo iets hebben ze een pest loket voor welwillende lieden.

   

 • in de leeuwarder krant van zaterdag 11 ook een stukje van de olie molen in groningen.
  ook zn goede aktie.
 • NiekNiek Super Moderator
  Kreeg vandaag een voorlopige bevestiging van de douane: de accijnsverhoging op biodiesel voor brandstof gaat door. Wij beraden ons over wel of niet stoppen met de productie van biodiesel voor verwarming. Heb inmiddels ook weet van een inval van diverse overheidsinstanties bij een collega filteraar. Daar lusten de honden geen brood van. En dat alles niet op basis van wetskennis, maar gewoon aannames van de diverse ambtenaren. Nieuwste trend: de NVWA gaat zich bemoeien met het verzamelen van gebruikte frituurolie. Reden: de NVWA is verantwoordelijk voor de voedselketen en de volksgezondheid. Ze hebben nu bedacht, dat er dierlijke resten in de frituurolie kunnen zitten en daarom moet je een vergunning van de NVWA hebben voor transport, opslag en verwerking. Dat alles op basis van een EC verordening, die m.i. verkeerd geinterpreteerd wordt.
  IK zal het hele verhaal van vergunningen, accijns, etc. nog wel een keer opschrijven. Daaruit blijkt dan, dat de overheid de mond vol heeft van milievriendelijk, maar in de praktijk ons alleen maar tegenwerkt en op kosten jaagt.
  Klink ik gefrustreerd ?? Ja dat kan wel kloppen.
 • wodanwodan Super Moderator
  edited March 2017
  Meer en meer is de (r)overheid vooral bezig met de laatste resten sap uit de burgercitroen te persen.
  De kleine ondernemers moeten er van tussen... Enkel een wereld van steuntrekkers, loonslaven en
  grote bedrijven en ambtenaren zullen over blijven. Die tendens is al een tijdje bezig...

  Veel sterkte gewenst voor jou en je maat Niek. 
 • Dit klinkt als een broodje aap iemand heeft weer eens wat bedacht om zelf aan het werk te blijven.
  Lang leve het overheids aperaat .
  Niet het milieu maar maar geld regeert.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited March 2017
  Wij gaan dus op 1 juli op zwart. Douane heeft bevestigd, dat er na 1 juli accijns geheven wordt op biodiesel met bestemming verwarming. Die accijns is gelijk aan de accijns op minerale diesel (dikke 48 cent per liter).
  Veel klanten zullen afhaken. Ik zei laatst nog: waarom zou je gaan stemmen, je wordt toch belazerd.
  Heb toch weer gestemd, maar het is me niet goed bevallen.
  We zullen kleinschalig verder gaan met de productie van ontvetter, houtimpregneer, luizenbestrijder, etc. Accijns goederenplaats: we gaan er niet mee verder.
 • wodanwodan Super Moderator
  Doen wat velen doen, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.
  Minder papier werk, meer creatief werken.  Minder verplicht werken voor anderen, vooral
  dingen doen voor jezelf en directe omgeving.
 • Hoi, 

  Je zegt dus biodiesel voor verwarming. Maar jullie doen toch het meeste voor in motoren? Geldt het dan ook voor biodiesel voor in de wagen? En PPO dan? Dat zou echt waardeloos zijn. 
 • tsja die accijns heffing he 

  Die wereld vreemde jongens en meisjes in den haag he die allang niet meer weten wat er erbuiten de hun veilige heren huis op de grachten gordel leeft. 

  Ze hebben nu bijna op alles wat we moeten gebruiken, een accijns. of een heffing in de naam van het mileu op gelegd.

  Op een ding hebben ze nog niet  een accijns of mileu  heffing opgelegd ,maar geloof,me dat gaat nog komen.

  Dat is de lucht die we allemaal inademen

  tja wij de echte mensen  die echt het goede voor onze planeet en onze klein kinderen voor hebben die worden in den haag niet gehoord. door wel de linkse en rechtste meisjes en jongens.

  En als het weer verkiezingstijd is dan word er weer heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeel
  beloofd.

  Ik wou dat ze meer deden dan ze beloven.

  EN DAN NU HET BELANGRIJKSTE       HUN WOORD HOUDEN 
 • wodanwodan Super Moderator
  Dat is wat men bvb diene Trump verwijt, dat hij zich teveel houdt aan zijn punten van zijn verkiezingsbelofte...
  We leven in een zotte wereld en we zijn die zelf om zeep aan het helpen...
 • NiekNiek Super Moderator
  Jules, de douane vindt, dat plantaardige olie en biodiesel vervangers zijn van minerale diesel en dus wordt in de wet op de accijns plantaardige olie en biodiesel gedefinieerd als lichte gasolie met een tarief van 48 cent accijns per liter. Niks onderscheid, niks klimaatneutraal, niks CO2 neutraal.
 • wodanwodan Super Moderator
  Gewoon, domme ambtenaren logica, want dat kost hen de minste moeite en brengt geld op.
 • NiekNiek Super Moderator
  Hieronder de reactie van het ministerie van financien:


 • NiekNiek Super Moderator
  Het kabinet heeft er destijds voor gekozen het gebruik van
  biobrandstoffen als motorbrandstof niet te stimuleren via fiscale
  maatregelen maar via een verplichtingenregeling (van het ministerie van
  IenM). De betreffende ondernemer kan voor de door hem geproduceerde
  biodiesel als motorbrandstof zogeheten Hernieuwbare Brandstof Eenheden
  (HBE's) verkrijgen via inboeking in het register hernieuwbare brandstoffen
  en deze HBE's verkopen aan andere ondernemers. Voor meer informatie
  hierover moet ik verwijzen naar het ministerie van IenM.
  >
  > Het gebruik van biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden is tot op
  heden vrijgesteld van accijns. Zoals de betreffende ondernemer aangeeft,
  komt deze vrijstelling echter te vervallen met ingang van 1 juli 2017. In
  de Memorie van Toelichting bij de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 is
  hierover het volgende opgenomen:
  >
  > "Het kabinet wil de vrijstelling van accijns voor biobrandstoffen voor
  verwarmingsdoeleinden laten vervallen per 1 juli 2017. De Europese
  Commissie (EC) heeft Nederland op basis van de staatssteunregelgeving
  toestemming verleend tot 1 juli 2017 om voor biobrandstoffen die worden
  gebruikt voor verwarming vrijstelling van accijns te verlenen. In de
  praktijk
  blijkt van de vrijstelling beperkt gebruik te worden gemaakt. Een
  voorwaarde
  voor de goedkeuring door de EC was dat de accijnsvrijstelling nooit meer
  mocht bedragen dan het prijsverschil tussen huisbrandolie (diesel,
  voorheen
  rode diesel) en bio-olie, anders zou er sprake zijn van overcompensatie en
  daarom van onrechtmatige staatssteun. Omdat de EC de huidige regeling al
  voor een langere periode heeft goedgekeurd (tien jaar) dan de
  gebruikelijke
  zes jaar, zal een nieuwe aanmelding bij de EC voor de goedkeuring van een
  verlenging van de vrijstelling weinig kans maken. Deze langere periode had
  te maken met de voor de regeling noodzakelijke investeringen. Omdat ook
  niet kan worden uitgesloten dat er in bepaalde gevallen sprake zou kunnen
  zijn van overcompensatie, komt deze vrijstelling met ingang van 1 juli
  2017
  te vervallen. In verband hiermee vervalt ook de mogelijkheid van teruggaaf
  van accijns voor voornoemd gebruik van biobrandstoffen met ingang van 1
  juli 2017. Het laten vervallen van deze vrijstellings- en
  teruggaafmogelijkheden maakt de regelgeving minder complex en betekent
  voor de Belastingdienst een vereenvoudiging op het gebied van toezicht."
  >
  > Voor de betreffende ondernemer betekent dit inderdaad dat hij vanaf 1
  juli 2017 accijns zal moeten afdragen als hij de biodiesel gebruikt of
  verkoopt voor verwarmingsdoeleinden. Voor gebruik als motorbrandstof moest
  dit sowieso al. Misschien kan deze ondernemer meer biodiesel gaan verkopen
  of gebruiken als motorbrandstof. Uit zijn mail leid ik af dat in elk geval
  een deel van de biodiesel al als zodanig wordt gebruikt. Voor deze
  biodiesel kan hij dan HBE's verkrijgen en verkopen.
  > Overigens hoeft hij geen accijns af te dragen over biodiesel die wordt
  gebruikt als verwarmingsbrandstof voor de eigen productie van biodiesel.
  Wel moet deze ondernemer dan beschikken over een vergunning
  accijnsgoederenplaats maar een dergelijke vergunning is sowieso al
  verplicht in de in de e-mail beschreven situatie.

 • NiekNiek Super Moderator
  Wel makkelijk om je te verschulen achter de EU. Klimaat ??? het woord klimaat of CO2 komt niet voor in de redenering.
  Mijn laatste reactie:
  Geachte heer van der Wijst.

  Ik had u al voorspelt wat de reactie van Financien zou zijn. Dat
  ministerie is
  er niet voor het milieu, maar voor het innen van Geld. Beetje flauw, dat
  ze
  zich verschuilen achter de EU.

  Het is jammer, dat een co2 neutrale toepassing op deze manier de nek
  wordt omgedraaid.

  Wij zullen onze accijnsgoederenplaats per 1 juli opzeggen en stoppen met
  de verkoop van biobrandstoffen.

  Met dank aan de regering en het parlement.

  vr.gr.
  Niek Borsboom

 • Weet je wat Niek misschien doen voor dat hij naar het buitenland verhuist met zijn bedrijf,

  Eens de lieve doch zeer naieve en nog meer wereldvreemde jongens en meisjes die allemaal in de randstad wonen in een mooie dure  wijk met veel groen, en hun kinderen naar een school sturen waar alleen maar dezelfde soort mensen zitten.
  En die door wat voor reden ook ,en die als ik eenvoudige Brabander toch nooit snap in de politiek is gekomen,gevallen, gegooid gevraagd.


  Wat kan ik het toch weer netjes politiek correct  zeggen, he 


  Uitnodigen om het stuk Noord Hollands glorie te bekijken  wat Niek eigenhandig met bijna met zijn blote handen uit de Noord Hollandse klei heeft gestampt,


  Probeer rtl z eens of hart van Nederland en vroege vogels eens, dat de mensen eens kunnen zien hoe dom lieve meisjes en jongens zijn die bij ons in de politiek zijn.

  Ik ben bang dat er 2 redenen zijn dat dit helaas niet zal lukken.

  Reden 1

  Hij zit niet met zijn bedrijf in de randstad, en dan moeten die jongens uit de hun mooie wijk komen uit de randstad, en dan naar het platte land waar mensen die met hun beide voeten in devette klei of in Brabant waar ik vandaan kom   de volle  zand grond. staan 

  En dat vinden het engste wat er is, geloof me 

  Reden 2

  Een profeet in eigen land word nooit geloofd.

  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  Dank je wel mannen, maar wij zijn moegestreden en gaan ondergronds.
 • Tim Livin' and Breathin' PPO
  Kud en jammer!
 • udoudo Super Moderator
  Als contrast: http://www.nu.nl/klimaat/4721802/nieuwbouwwoning-zonder-gas-nog-bijzonder.html
  Dus wel mieren op diverse niveaus om mensen van het gas te krijgen (verplicht...), maar een alternatiefje in stand houden tegen weinig kosten: ho maar...!
  Dat is natuurlijk niets vreemds in de context die wij kennen maar het is wel vreemd in een wereld waarin gezond verstand wordt gebruikt.
 • NiekNiek Super Moderator
  Hieronder een stukje uit "lopend vuur" van januari  2019. Ook de sector "bioenergie vindt de maatregelen maar dom. Overheid blijft halstarrig.
  De tekst:

 • NiekNiek Super Moderator
  Impact beëindiging accijnsvrijstelling bio-olie

  Tot 1 juli 2017 gold een vrijstelling voor accijns voor bio-olie die wordt gebruikt voor warmteproductie in warmte(netten). Vanaf dat moment is de vrijstelling opgeheven; het ministerie van Financiën heeft aangegeven niet opnieuw het verzoek aan de Europese Commissie te gaan doen om deze vrijstelling te continueren. Bio-olie is een duurzaam alternatief voor laagcalorisch gas (Groningen-gas) en voor gasolie (diesel), vooral voor tijdelijke en hulpwarmtecentrales in warmtenetten. Als de accijns op bio-olie wordt vergeleken met de belasting op gas (EB) dan is de belastingdruk op bio-olie tweemaal zo hoog. Dit is een hindernis voor de verduurzaming van de warmtevoorziening en een hindernis in het licht van de opgave om het gebruik van Gronings gas (laagcalorisch gas) terug te dringen. PBE en NVDE pleit voor het opnieuw aanvragen en instellen van de accijnsvrijstelling voor bio-olie.

  1. Wat is de impact van de afschaffing op de business case?
  In de praktijk rekent de belastingdienst nu voor bio-olie met het tarief voor halfzware olie en gasolie, wat in 2018 neerkomt op een accijns van € 489,81 per 1000 liter (of pakweg € 580 per ton). Op een indicatieve marktprijs (conform conceptadvies SDE2019) voor bio-olie van € 550 per ton is dit ruim een verdubbeling van de kosten. Omdat voor deze techniek de kostprijs voor het grootste deel bepaald wordt door de brandstofkosten verdubbelt hierdoor ook het SDE+ basisbedrag voor 2019 (van 6,7 naar 12,7 cent/kWh).

  2. Hoe past het gebruik van bio-olie in de energietransitie?
  Bio-olie is een belangrijke optie voor flexibel thermisch (piek)vermogen in warmtenetten: hoog thermisch vermogen, laag aantal draaiuren. Daarmee fungeert het als een directe vervanging voor gas- en gasolie gestookte ketels die anders voor dit piekvermogen worden ingezet. Het is op dit moment de enige flexibele hernieuwbare optie die hiervoor goed ingepast kan worden in stedelijk gebied. Daarmee is de optie ook goed complementair met inpassing van geothermie in warmtenetten.
  Daarnaast is bio-olie momenteel de enige reële optie voor het verduurzamen van tijdelijke warmtecentrales (die soms jaren produceren) bij nieuwe of bij uitbreiding van bestaande warmtenetten.

  3. Welke bestaande projecten hebben hier last van?
  De afschaffing accijnsvrijstelling raakt niet alleen de business case van nieuwe projecten maar ook van die van bestaande en reeds beschikte projecten. Het gaat momenteel om een stuk of 15 projecten die jaarlijks ruim 3 PJ aan hernieuwbare energie produceren, oftewel ruim 2% van alle huidige duurzame energie in Nederland. Omdat het gaat om een vervanger van aardgas komt dit overeen met 0,2 Mton CO2.
  Dit betreft deels toepassingen van bio-olie bij bedrijven waar de brandstof vrijkomt en voor industriële warmte wordt ingezet (zoals Rendac, Loders Croklaan), deels andere industriële toepassingen (zoals FrieslandCampina), deels toepassing voor stadsverwarming (zoals EnNatuurlijk, Vattenfall).

  4. Welk potentieel ligt er de komende jaren voor de optie?
  In de huidige warmtenetten leveren piekketels ruim 10% van de warmteproductie. Wanneer deze volledig zou worden ingevuld met bio-olie leidt dit tot ruim 1 PJ extra hernieuwbare energie, en ongeveer 0,1 Mton CO2-reductie. Dit zou betekenen dat de totale inzet van bio-olie in Nederland voor warmte ongeveer verdriedubbelt.
  De plannen voor de gebouwde omgeving in het klimaatakkoord voorzien in een sterke toename van warmtenetten, navenant stijgt hiermee de potentiële bijdrage van bio-olie mee.
  Ter illustratie: Aardgas- en oliegestookte piekketels zorgen voor 50%-75% van de CO2-uitstoot van warmtenetten in Nederland (met een grote variatie tussen de netten, afhankelijk van de basislast-warmtebron). Daarmee is bio-olie de belangrijkste optie om de CO2-intensiteit van warmtenetten verder te verlagen
 • kijk mensen het probleem is dat de olie maatschappijen die olie niet maken en dat de domme en zeer naive meisjes in de glazen stolp die de randstad heet dit nooit zullen snappen zij zitten aan het infuus wat accijns heffing heet en dat ze dat via de olie maatschappijen iedere keer gewoon op hun rekening gestort gaan krijgen.

  Er is hier maar een remedie tegen

  Wij kunnen dit jaar weer stemmen  en we moeten gewoon stemmen op een partij waar de gevestigde orde het bangst van is.

  Dit kan aan de rechterzijde of aan de linkerzijde van het politieke spectrum.

  Ik ga stemmen op de partij waar ze het bangst voor zijn

  Peerke
 • fraggie PPO Newbie
  edited May 2019
  hoe zit/zat het nu met bijvoorbeeld een generator , moet je daar nu ook accijns over betalen (ppo/biodiesel als brandstof) in het geval van een vast geplaatste generator.(of wkk motor) of zijn daar geen regels voor?
Sign In or Register to comment.