Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Verschil tussen slaolie en diesel

Flow PPO Newbie
edited November 2005 in Informatie (links)
Hier iets wat ik tegenkwam op internet (ter informatie):

Vraag:
In kranten lees ik dat veel dieselrijders een bepaalde hoeveelheid (tot wel 50%) slaolie toevoegen aan de diesel. De motor schijnt hier prima op te lopen. Per liter brandstof wordt een besparing gehaald van circa 40 eurocent. Is dit een verkeerde manier van bezuinigen? Door het ontbreken van de nodige additieven voorzie ik onder andere extra koolaanslag op zuigerveren en kleppen.

Antwoord:
Dieselolie bestaat uit zo’n 3000 verschillende koolwaterstoffen met een C/H verhouding van ongeveer 6,4. De brandstof dient te voldoen aan de DIN EN590-norm die tal van eigenschappen vastlegt. Daaronder zitten de smerende eigenschappen, want er zijn tal van hoogbelaste onderdelen die met de dieselolie worden gesmeerd zoals verdelerpomp, common rail hogedrukpompen en (pomp)verstuivers. In de dieselolie zitten naast antislijtage toevoegingen ook andere additieven zoals detergenten, dispersanten, corrosieremmers, schuimonderdrukkers en geurverbeteraars. In de winter zorgen toevoegingen ervoor dat er geen brandstoffilters verstopt raken door waskristalvorming. Aan de zogenaamde SuperDiesel zijn nog andere stoffen toegevoegd, onder andere om de ontstekingsgewilligheid van de brandstof (aangegeven door het cetaangetal) te verhogen. Plantaardige dieselolie zoals pure koolzaadolie (vaak raapzaadolie genoemd) verschilt op tal van punten met gewone dieselolie. De dichtheid van koolzaadolie is 920 kg/m3 tegen 840 kg/m3 van gewone dieselolie. De temperatuur waarbij de waskristallen voor problemen zorgen ligt veel hoger dan bij dieselolie. Het cetaangetal bedraagt slechts 41 tegen 54,5 en de verbrandingswarmte 37,4 tegen 42,8 MJ/kg. Bij +20°C is de viscositeit van koolzaadolie 73,5 tegen 4,9 mm2/s bij dieselolie. De hoge viscositeit van pure plantaardige brandstoffen zorgt voor vervuiling van de verstuivers en de zuigerveergroeven. Bij menging van dieselolie met biobrandstof speelt de onderlinge verhouding een grote rol. De additieven van de EN 590-dieselolie moeten problemen voorkomen. Dat gaat tot een bepaalde verhouding, zeker als de motor laag belast is. Het brandstofsysteem (met name alle afdichtingen en de flexibele leidingen) moet wel aan de plantaardige brandstof worden aangepast. Hoe meer plantaardige brandstof, hoe slechter de uitlaatgassamenstelling omdat de verbranding slechter verloopt. Er ontstaat ook een geur die niet door iedereen op prijs wordt gesteld, een ‘patat-friteskraam’ lucht. Geen wonder dat de autofabrikanten geen puur natuurproduct in hun motoren toestaan. Door om-esteren ontstaat een raapzaadmethylester (RME) met heel andere en veel constantere eigenschappen. RME bestaat voor 77% uit koolstof, 12% uit waterstof en 11% uit zuurstof, vandaar dat de elastomeren er gevoelig voor zijn. Zo bedraagt de dichtheid 820 kg/m3, de verbrandingswarmte 37,2 MJ/kg en het cetaangetal 51 tot 60. Deze en andere eigenschappen zijn vastgelegd in de DIN EN 14214-norm voor biodiesel. Het prestatieniveau van de motor daalt omdat dezelfde hoeveelheid ingespoten brandstof minder energie bevat. Als de inspuithoeveelheid wordt aangepast, stijgt het verbruik. Vandaar dat er sensoren zijn ontwikkeld die de verhouding biodiesel en gewone diesel vaststellen. Daardoor kunnen de milieueisen worden gehaald omdat de inspuiting wordt aangepast. Tenminste één fabrikant (Mercedes-Benz) staat uitsluitend EN 590-brandstoffen toe in zijn motoren met roetfilter. Veelbelovend is het productieproces waarbij biomassa door vergassing wordt omgezet in een mengsel van CO en H2 (synthesegas) om er vervolgens via een katalytische reactie zuivere koolwaterstoffen van te maken. Het is inmiddels ook mogelijk uit aardgas biodiesel te fabriceren. Deze brandstoffen zorgen voor een drastische verbetering van de verbranding, zo zelfs dat sommige Euro 3-motoren op deze brandstof voldoen aan de Euro 4-emissie-eisen. Inmiddels worden deze brandstoffen aan de gewone dieselolie toegevoegd om de eigenschappen daarvan te verbeteren. Ons advies: gebruik uitsluitend dieselbrandstof die door de autofabrikant is goedgekeurd.

Bron: www.amt.nl

Comments

 • v-subv-sub PPO Burner
  edited November 2005
  dit zijn dan de zogezegde vakbladen, ze zouden er zichzelf beter eerst eens in verdiepen vooraleer zo snel iets af te kraken, trouwens sinds wanneer moeten rubber leidingen worden vervangen bij gebruik van ppo?
  denk dat onze vakmensen hier blijkbaar het verschil tussen ppo en rme niet goed kennen.
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2005
  [quote=v-sub] trouwens sinds wanneer moeten rubber leidingen worden vervangen bij gebruik van ppo?
  Dat zal wel weer verband houden met de hardnekkige opvatting dat biodiesel hetzelfde is als ppo. Bij veelvuldig gebruik van (Duitse) biodiesel is het wel aan te raden.


  Het is inmiddels ook mogelijk om uit aardgas biodiesel te vervaardigen

  Wat moet je hier nou weer mee? Voor mijn gevoel is biodiesel gedefinieerd als een dieselachtige brandstof gefabriceerd uit plantaardige grondstoffen (ppo). Dus een vloeistof gefabriceerd uit aardgas kan toch nooit biodiesel heten?
 • ook jan PPO Burner
  edited November 2005
  de mens is van nature bang voor verandering.
  om iets te doen wat niemand doet.
  nochthans is verandering de sleutel tot het ontstaan van leven zoals we dat nu kennen.(evolutie)

  al wat hierboven vermeld staat is waar.
  tenslotte is geen enkele diesel ontworpen om op ppo te rijden.

  zouden we het daarom niet mogen doen?
  welke risico's nemen we om onze wagen te beschadigen?
  in ieder geval veel en veel minder dan als we onder invloed rijden.
  maar van dit laatste is niemand bang.
  want iedereen doet het wel eens.
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2005
  Jan:..."tenslotte is geen enkele diesel ontworpen om op ppo te rijden"...

  De diesel was ontworpen om op PPO te rijden door de heer Diesel :lol:
 • pieter PPO Master
  edited November 2005
  ..........en niet iedereen rijd wel eens onder invloed :!: :!: :!: :!: :!:
Sign In or Register to comment.