Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Het idee van PPO en de ervaringen hiermee vanaf 2001 !

Solaroilsystems uit het Friese Boijl zijn de bioniers die PPO in Nederland in 2001 hebben geïntroduceerd.
Ook de naam PPO = Pure Plantaardige Olie, is door hen bedacht en Europees geaccepteerd. ( Er is een Europese PPO Standaard)
Wij hebben indertijd  ( 2003) een accijnsvrijstelling voor PPO gekregen met als einddatum december 2010.
In die tijd hebben wij meer dan 300 voertuigen( bussen, Trucks, personenauto's  WKK's etc. op PPO aangepast..
De bekendste daarvan was Mc.Donalds.
Wij bouwden een oliemolen samen met de Groningse boeren, terwijl de Friezen er een bouwden die 10 keer zo groot was met een capaciteit van 30.miljoen liter PPO/jaar. Ter zelfder tijd bouwden de Limburgers een oliemolen in Horst, waarmee we ook samengewerkt hebben.
De boeren teelden koolzaad als voorvrucht gewas voor granen,die ze vervolgens naar de oliemolen brachten om er PPO en hoogwaardig eiwitrijk krachtvoer van te maken.
Wij hebben 20 monteurs opgeleid die onze technische systemen ( 2-tank en 1 tank systemen) in dxe voertuigen aanbrachten Er is nimmer een schade geweest, en Trucks haalden gemakkelijk 1 miljoen km. op PPO, terwijl we zelf meer dan 600.000 km op PPO hebben gereden..
In 2011 kwam er een abrupt einde aan onze activiteiten omdat het Ministerie van Financiën een verlenging van de accijnsvrijstelling introk, en daarvoor de Europese Unie als schuldige aanwees, terwijl zijzelf bij de EU de accijnsvrijstellingsverlenging hadden ingetrokken. Dit is via een latere WOB procedure vastgesteld. Ons idee is dat oliemaatschappijen die voortdurend bij de Ministeries lobbyen ons initiatief om zeep hebben geholpen. Zeker nadat wij zo succesvol bleken, en meer dan 1500 aanvragen hadden liggen voor het aanpassen van vrachtauto vloten, waarvoor we een accijnsvrijstelling aanvroegen van 85 miljoen liter/jaar.
Alle aspecten van koolzaad/PPO van teelt tot uitlaat zijn ons bekend, waarbij wij altijd nauw hebben samengewerkt met onze Duits partners.
We beschikken over veel documenten en onderzoeksresultaten die ons verhaal ondersteunen.
Nu dieselolie onder vuur ligt, en de bijen en insecten stand ter bevruchting van de gewassen het lootje leggen door o.a. gebrek aan voldoende honing gewassen ( zoals koolzaad) is er wellicht een mogelijkheid opnieuw de politiek te interesseren om PPO weer nieuw leven in te blazen.
Van de Ministeries mag je geen steun verwachten omdat zij uitsluitend naar de financiële aspecten kijken.
Hoewel wijzelf niet meer de kracht/financiën hebben op dit traject in te gaan willen we graag dit forum helpen om PPO nieuw leven in te blazen.
Met duurzame groeten
Hein Aberson

«1

Comments

 • wodanwodan Super Moderator
  Leuk om lezen enerzijds, anderzijds op het einde staat iedereen het huilen nader dan het lachen.
  Het gaat over geld en niets anders. Wanneer alle oceanen dood zijn, alle bomen gekapt, alle lucht vervuild
  zal men pas beseffen dat geld niet eetbaar is.

  "Let them march all they want, as long as they continue to pay their taxes." - Alexander Haig

  ...
 • Ik ben bang dat die lieve doch naive jongens en meisjes uit den haag aan de leiband lopen van de oliemaatschappijen.

  De oliemaatschappijen leveren hun ook hun drugs, namens de accijnsheffing.

  En pak een drugs verslaafde maar zijn drugs af.

  Dat word een strijd

  We kunnen een paar dingen doen,of ze allemaal

  De zeer wereldvreemde mileu organisaties opnieuw gaan benaderen, van mileu defensie tot greenpease.
  En die hebben hun tentakels in de politiek en vreten uit de subsidie ruif

  Met een eenvoudig jip en janneke verhaal.

  De politiek weer opnieuw gaan benaderen, je moet zo denken de 2 kamer is de kweekvijver voor baantjes jagers dus die mensen van vroeger zijn  vast al 3 baantjes verder, of zitten thuis met een wacht geld regeling.

  Zou dit dossier van hoe ze de accijns vrijstelling de nek hebben omgedraaid niet wat zijn voor een onderzoeksjournalist programma op de tv.

  Ik weet of dat nog bestaat,op de buis daar ik al jaren niet meer naar de links bevoogende  publieke omroepen kijk.

  Maar er is zeker werk aan de winkel,Er moet een actie plan komen, per doelgroep, in jip en janneke taal

  Nu heb ik vroeger bijna letterlijk ijskasten aan eskimos verkocht

  Dus ik ben bereid om mee te denken en te helpen, want we hebben maar 1 planeet, en hoe minder olie we nodig hebben is goed voor ons , onze kinderen en kleinkinderen en voor onze planeet allen op alle gebied.

  Met iedere dollar die we uitgeven aan olie steunen we 9 van de 10 regimes waar ik echt niet op vakantie durf.

  Dat moest al genoeg reden zijn voor ieder een in de politiek buiten het mileu verhaal natuurlijk.

  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  Vorig jaar is de accijns op biobrandstof (ppo en biodiesel) voor verwarmingsdoeleinden ook onder de accijnsregels gekomen. De douane zegt, dat dat door de EU is opgelegd. Ja die smoes kennen we. Al mijn pogingen om de politiek en de ambtenarij zover te krijgen om hierover na te denken (ppo als motorbrandstof en voor verwarming) zijn op niets uitgelopen. Ook als je ppo gebruikt om stroom op te wekken, moet je het volle pond aan accijns betalen (gelijk aan minerale olie). Daarmee wordt PPO bewust van de markt verdrongen. Datzelfde geld voor biodiesel.
  Daar zijn een aantal oorzaken voor:
  1. De oliemaatschappijen willen geen concurrentie
  2. Aanpassing van accijns aan klimaatneutrale brandstoffen kost veel te veel geld
  3. Zolang er geen aparte categorie bij de RDW is, zijn controles op bijv. milieuzones niet mogelijk
  4. De politiek is bang voor het "voedsel effect" : opstoken van eten in een dieselmotor.
  5. De meeste bestuurders hebben geen idee wat plantaardige olie is (wel subsidie op pelletkachels, maar geen subsidie op ppo kachels)
  6. zo is er nog wel wat meer te noemen.

  IK ben zelf zover, dat ik 0% vertrouwen meer heb in politici die iets voor het klimaat willen doen: ze willen wel, maar het mag niks kosten. Korte termijn denken overheerst.
  Verder heb ik ook weinig vertrouwen in de burger, die iets voor elkaar wil krijgen. Denkt u maar aan het fiasco rond de oldtimers: alle oldtimer riders vonden het niks, maar in Den Haag waren er 20 protesterenden, die zich op een achteraf terreintje moesten vervoegen.

  Ik ben zelf zover, dat ik alleen mee doe met protesten en acties als dat een echt harde actie is: laten we maar eens een paar duizend liter ppo voor de 2e kamer uitgieten. Ik doe mee als er tenminste 500 man meedoen.


 • @ Niek. De argumenten die jij noemt zijn waar en duidelijk. Het echte probleem zit hem in de ondeskundigheid en machteloosheid van vele leden van ons parlement . Daar zitten vooral mensen die niet op kwaliteit /deskundigheid worden gekozen maar op politieke ambities, en vooruitzien naar een mogelijke mooie bestuursbaan . Indien zij zich zouden inspannen om een toekomst scenario voor Nederland te maken, zou het PPO verhaal er heel anders uitzien. Wordt vervolgd ! 
 • Ik denk dat we een keertje moeten saman komen een keer op iets te bedenken

  En dan een actie plan maken

  Peerke

  En dan wel komen he als je beloofd te komen
 • Is er misschien niet een andere weg.
  Wat zou er gebeuren als je met medeweten van de douane levert zonder accijns af te dragen, oftewel een proces uitlokken.
  Natuurlijk wel zorgen dat het genoeg media aandacht krijgt.

  Allereerst wil ik mensen gaan benaderen om ook op dit forum te schrijven, vanuit onze werkzaamheden op PPO gebied ken ik er aardig wat.
 • udoudo Super Moderator
  Qua politiek: democratie is al lang gefaald en lijkt irreparabel.
  Zie b.v. de stemming(en) inzaken de sleepwet, de karige aanpassingen na het referendum en het nu actief zijn van de ongewijzigde wet. Niemand wil kennelijk toegeven hoe gevaarlijk en bedreigend deze wet is voor het functioneren van een democratische rechtsstaat.
  Wat is dan de controlerende functie van de volksvertegenwoordiging?

  Daarnaast, inzake PPO en soortgeliken: de illusie dat we de wet kunnen veranderen met een proefproces of anderszijds is exact dat, al hoop ik natuurlijk anders.
  Zoals nu opereren is wat dat betreft praktischer.
 • Voor diegenen die de stille hoop hebben de regelgeving voor PPO te kunnen veranderen moet ik helaas berichten dat dit onder het huidige staatsregime vrijwel onmogelijk is. PPO zijnde een "natuur product" zonder chemische bewerkingen is in 2006 als,  en nu komt het :" als minerale olie " eenzijdig door het Ministerie van Financiën opgenomen in de accijns wetgeving en daardoor accijnsplichtig !!
   GN Nrs. (PPO) : 1507 tot en met 1518, indien deze zijn bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming; .Binnen de Europese wetgeving  zijn "GN"-codes echter autonoom, en de vraag is of Nederland c.q. Europa hier niet de fout ingaan.Je kunt m.i. een natuurproduct niet opeens bestempelen als een minerale delfstof, om daarmee accijnzen/belastingen binnen te halen.  Kennelijk zit de belastingwetgeving anders in elkaar dan het gezonde verstand en de oorsprong der dingen. Mocht je een proefproces willen uitlokken dan huurt het MinFin. de allerduurste ( w.o. Shell) advocaten in om kromme zaken recht te praten. De rechter kijkt alleen naar wet-en regelgeving, en zal hoewel hij het met je eens kan zijn zich moeten houden aan die wet-en regelgeving. Maar..., er ontstaat zo langzamerhand een ander beeld omtrent energie , klimaat en kwaliteit van leven.  Veel mensen gaan al over op zonne-energie, en wind-energie, plastic zakken en plastic( Olie) materiaal zullen worden vervangen door milieu vriendelijker materialen. Slechts met medewerking van milieubewuste politiek partijen ontstaat er wellicht een mogelijkheid om ook PPO weer op de agenda te zetten, als een "eigen "Europese brandstof voor dieselmotoren met een CO2 reductie tot 80% van akker tot uitlaat. Het is de enige , legale weg om  het Haagse bastion open te breken.

 • Dus als ik het goed begrijp moeten we naar brussel en niet meer naar den haag

  Maar ik denk dat we dan beiden moeten doen.

  Gewoon een kort half a viertje opstellen met verwijzingen naar de onderliggende rapporten. en dan daar mee de boer op.

  Peerke

 • NiekNiek Super Moderator
  En vergeet niet: ook de milieubeweging is tegen !! Zij maken geen onderscheid tussen gpo en ppo. En prat helemaal niet over biodiesel. Hoe komt dat ?? ook de milieubeweging is om de tuin geleid. Mijn pogingen om Urgenda voor dit probleem te interesseren ?? Niente krente: geen enkele reactie. Wij zijn als doelgroep gewoon te klein en ook zij snappen het niet. Nogmaals: ik doe allen mee met protest als er 500 man naar den haag willen er daar de boel even gaan glad strijken met gpo.
 • ericzwiepericzwiep Livin' and Breathin' PPO
  Niek: ook dat protest zullen ze zien als milieudelict. aantasting leefmilieu => veiligheid, waterzuiveringsinstallatie verontreiniging en zo zullen ze nog wel meer weten te vinden.
 • @Niek ,  : Correctie : Urgenda in de persoon van Marjan Minnesma staat achter PPO ( en koolzaadteelt)  als milieuvriendelijke vervanger voor fossiele dieselolie.Heb met haar persoonlijk contact.
  Ik merk nogal wat onvriendelijke en schampere opmerkingen op dit forum welke uit frustratie voortkomen. Ik heb daar wel begrip voor, maar je boekt daarbij niet het resultaat wat je zou wensen. Dus laten we de zaak positief gaan benaderen, en dan bedoel ik : op argumenten punten scoren"!!
  Ik heb geprobeerd een paar bijlagen naar dit forum te sturen, dat is niet gelukt. 
  Is de moderator in staat om dit euvel te verhelpen ?
 • welke politeke club is zij

  Dan moeten we een kort in jip en janneke taal iets opstellen waar zij en wij de boer op kunnen  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  edited May 2018
  Justus,
  als je mij de bijlagen stuurt, dan zal ik proberen die op de site te zetten. Toch wel vreemd: als ik Urgenda benader: geen respons !!
 • NiekNiek Super Moderator
  Verder vraag ik mij af of de kamerleden zich bewust zijn van de misleidingen door de wetgever inzage het per definitie gelijkstellen van GPO-Biodiesel met minerale olie.
 • Dan moeten wij de kamerleden voorlichten opleiden 

  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  Denk je dat ze willen luisteren dan ??
 • Ik denk ik moet beter zeggen ik hoop dat nu bij de politici het begint te dagen dat iedere euro cq dollar uitgeven aan olie dat wij daar regimes mee  steunen, waar  ik zeker, en die lieve doch naive jongens en meisjes uit de randstad daar nooit op vakantie durven.

  Dit moet voor een normaal denkend mens alleen al genoeg zijn.

  Dit moet voor alle mensen die mensen rechten hoog in het vaandel houden ook al genoeg zijn.

  En dan praten we dan nog niet eens over het mileu van onze planeet,

  En dan praten we nog niet eens voor dat we de bijen meer overleverlings gewassen zijn

  Ik denk als we een keer een brainstrom sessie houden dat we nog meer kunnen verzinnen.

  Dan een actie plan opstellen en dan knallen ik bedoel dus geen vuurwerk of andere revolutionaire daden.

  Maar gewoon iedereen netjes benaderen.

  peerke
 • Niek, laat me even weten hoe ik die documenten bij je krijg !
 • Als het nu zo is dat Nederland de accijnsvrijstelling ten onrechte heeft ingetrokken is er dan niet een loket in Europa waar we terecht kunnen?
  Verder denk ik dat we ons echt goed moeten organiseren, het feit dat sommigen van ons, waaronder ikzelf, geen gehoor krijgen bij instanties zegt genoeg.
  Ze zien ons gewoon als een stel hobbyisten die een beetje aan hun auto prutsen. Daarom denk ik dat we niet moeten blijven hangen in gescheld op de overheid maar als degelijke organisatie naar voren moeten treden. 
  En het zou helemaal mooi zijn als er iemand uit de politiek achter ons staat.
 • Ik ben het geheel met U eens.

  Peerke
 • wodanwodan Super Moderator
  Aan alle goedgelovigen die denken dat ze iets gaan veranderen wens ik veel sterkte, ze gaan het nodig hebben.
  Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik niet meer tegen iets in ga, maar buig. De bierkaai is altijd sterker.

 • Helaas is Europa geen optie, om daar verhaal te halen. Brussel heeft bepaald dat ieder EU-land zijn eigen belastingregime mag uitvoeren.Daarom kan Nederland de grote Internationale bedrijven belasting technisch bevoordelen, en de burger en MKB bedrijven hiervoor de rekening laten betalen. En kan Nederland vrijwel iedere belastingmaatregel nemen zonder daarbij rekening te houden met Europa. In feite is Europa een grote mislukking als het gaat om burgerrechten en burger gelijkheid in de Europese Unie, dat wordt geleid door mensen die wij niet hebben gekozen, en die wij niet kennen. De 45000 mensen die hier ieder maand hun geld ophalen worden echter wel door ons betaald.! 
  En voor meneer Wodan nog een tip, hoe meer je buigt hoe eerder je breekt !
  Als je een organisatie wilt opbouwen, en de Staat als tegenstander hebt,  bereid je dan voor op een hard gevecht, waarbij de Staat vooral sluwe en unfaire middelen zal gebruiken. 
  Maar niets is onmogelijk, je zult echter eenheid en doorzettingsvermogen moeten tonen, 
  En dat is in Nederland tegenwoordig ver te zoeken.
  Maar....., er is een klimaatverdrag !
  En ook Nederland zal zich daaraan moeten houden.
  PPO is bij uitstek een oplossing voor het verminderen van CO2 en gevaarlijke fijnstof emissies. 
  Er komt enig moment dat de verkeer-en vervoerssector ( 20% van alle CO2 emissies) gedwongen wordt keuzes te maken.
  Als we deze sector mee kunnen krijgen dan zitten we met de Staat aan tafel !
 • kijk jongens we moeten deze strijd verder voeren voor het belang van onze kinderen

  we moeten met een half a viertje komen in jip en janneke taal

  Logistiek nederland die willen blijven rijden de rai iedereen wil zijn autootje niet kwijt.

  Peerke


 • Jammer Wodan, het zal namelijk hier niet bij blijven, de overheid zal steeds meer zijn grip op je willen laten gelden.

  En die bierkaai, die slopen we met z'n allen!!!
 • als ze vandaag een manier vonden op accijns te heffen op ademhalen dan deden ze dat gisteren al

  Peerke
 • udoudo Super Moderator
  Al aan de CO2 gekte gedacht?
 • udoudo Super Moderator
  Een gebeurtenis om een statement te maken?
  Wagen moet wel voorzien zijn van info dat het echt fossiel-vrij rijdt...

 • IDEE.

  Het  probleem is dat we het rijden op  ppo meer onder de aandacht moeten brengen.

  Onbekend maakt onbemind

  Hoe meer mensen het weten hoe meer mensen er over nagaan denken, en hoe meer mensen het gaan doen.

  Het  goed voor het mileu en goed voor de portomonee goed voor degene die ppo spullen verkopen en niet zo goed voor onze olie boeren.

  Maar ja die worden al genoeg vertroeteld door onze jongen en meisjes in den haag

  WE MOETEN EEN YOUTUBE KANAAL BEGINNEN IN HET ENGELS.

  Gewoon laten zien dat wij brave accijnsbetalende burgers zijn.

  Hoe het werkt per land , wetgeving en hoe goed het is voor het mileu en over de portomonee dat je ook een beetje geld kunt besparen.

  Verschillende manieren van filteren zoals het doen in het buitenland want in Nederland mag je niet op gebruikte olie rijden.

  Tja we zouden maar iets verzinnen dat we geen oliemaatschappijen  meer nodig hebben.

  Als ik al op plantaardige olie rij dan tank ik gewoon in het buitenland.

  Ik heb een Engelse vriend waar we kunnen filmen en waar je kunt zien dat je een filter installatie bouwt voor een paar 100 pond.

  Hij mag 2500 liter accijns vrij filteren

  Dan nog een patrion account en dan kun je misschien een beetje uit de kosten komen, en misschien nog iets aan overhouden.

  zodat wat zijn jongens en meisjes

  Ik ken in het buitenland er maar genoeg die als ze naar de benzine  pomp gaan voor een kopje koffie,het maar niet kunnen geloven dat de gewone onwetende burger gewoon iedere keer een groot deel van zijn inkomen daar gewoon achterlaat.

  Mijn engelse vriend heeft dan ook dan iedere keer de drang om voor de kassa te gaan staan en te roepen
  STOP STOP STOP  met deze onzin je hebt ook kinderen die geld kosten doe het voor het mileu en voor je portomonee want in Engeland is de diesel nog duurder dan hier.

  Ja dat kunnen jullie niet geloven he dat ergens anders de diesel nog duurder is dan hier

  Nu zullen jullie denken, nou peerke ga je gang, stop met roepen, en ga filmen.

  Daar hebben jullie gelijk in ,maar ik ben niet zo goed met cameras en computers,beter met oude mercedessen, en oude tractoren,

  En ik zie er als iemand die al lang over zijn houdbaar datum heen is.

  Beter een jong knap ventje of nog veul beter een jong knap frouwke, in een strak kort jurkske  het oog wil ook wat he.

  Ik blijf wel een vent he,

  En van frouwkes heb ik meer verstand van als van computers en cameras.

  Peerke
 • Wellicht, dat er wat beweging komt als het gaat om de toepassing van :PPO ( koolzaad)als biobrandstof. In de nieuwe voorstellen van de regering omtrent de klimaat/milieu doelstellingen, krijgen biobrandstoffen nu ook redelijk veel aandacht. Daarnaast moet de landbouw drastisch op zoek naar mogelijkheden om én hun emissies terug te brengen én meer eiwitten van eigen bodem te genereren. ( koolzaad-schilfers of koolzaadkoek). Zowel de tractoren kunnen op PPO worden aangepast, als ook het bijproduct de koolzaadkoek past uitstekend in het plaatje om minder ( genetisch gemanipuleerd soja uit Argentinië:/ Brazilië / USA  te gaan gebruiken. Maar dan nog hebben mag er een aantal jaren veel palmolie ( Maleisië/ Indonesië) worden geïmporteerd voor het maken van biodiesel. Pas als het doordringt dat Europa zelf al minimaal 15% van de fossiele brandstoffen van eigen land kan vervangen, dan pas gaat de deur naar den Haag wellicht open , om geen of een gunstig accijnstarief toe te passen voor PPO. Wij blijven dit volgen !!
 • Als de overheid gaat het niet om het mileu maar om de centjes

  Als ze niet hetzelfde in centjes per liter krijgen als minerale olie gaan ze dwars liggen.

  Kijk als er een produckt komt wat minder uitstoot en ze meer accijns kunnen vangen gaan ze meteen om.

  Tot dan blijft alles bij het oude

  Peerke
 • Zeker ! Mee eens ! Maar er gaat wat veranderen op termijn. Als het gas/kolen/ c.q. fossiele brandstoffen in de ban worden gedaan, zullen er andere vormen van ( schonere) energie moeten komen. En daar hangt een prijs aan. Als de overheid niet bereid is hiervoor geld in te leveren, komt het klimaat akkoord, en schonere /minder CO2 streven niet van de grond. En dit drukmiddel moet je hard uitspelen. Dat doen anderen ook !
 • Dit is allemaal goed en wel  maar hoe kunnen we snel  dat we het ppo gebeuren weer op de kalender krijgen.

  In de politiek en in de medoa

  Bv een accijns vrijstelling  zoals we die in het verleden hebben gehad of een prijs gelijkstelling aan de pomp?

  Peerke
 • Op de eerste plaats dient er een Overheids correctie plaats te vinden. Namelijk dat PPO niet kan worden beschouwd en behandeld als een fossiele brandstof en gelijkgesteld wordt met dieselolie.In de Nederlandse belasting richtlijnen is PPO als fossiele brandstof opgenomen , terwijl in de Europese richtlijnen PPO een voedingsmiddel is, en bovendien daardoor zelfs in het lage BTW tarief valt. PPO over de gehele keten gerekend ,dus van akker tot uitlaat wordt door Europa zelf in haar richtlijnen en als brandstof beoordeeld dat het 57% CO2 bespaart. De wijze waarop Solaroilsystems het proces beheerst komen we dichtbij de 80% CO2 besparing. Welnu , de wijze mannen die nu het klimaatakkoord hebben ondertekend, en dit ook zullen moeten uitvoeren, hebben als motief /dwangmiddel dat de CO2 moet worden gereduceerd. Dat is onze kans voor PPO !!
  Immers de grote maatschappijen, Shell , electriciteits centrales staal-en chemische bedrijven etc., vragen nu al miljarden aan de staat om hun CO2 emissies te reduceren.En dit geld gaat er vast komen omdat ook zij aan de verplichting om CO2 te reduceren moeten voldoen.Een accijnsvrijstelling voor PPO is slchts een fractie , financieel gezien van datgene  wat de grote jongens vragen, en bovendien vaart de landbouw/milieu er wel bij als er meer koolzaad wordt geteeld. Zorg ervoor dat je media aandacht krijgt, dan gaat het balletje vanzelf rollen !!
 • HOE GAAN WE DAT  DAN AANPAKKEN.

  Ik denk dat de politici benaderen zoals in het verleden gedaan is niet veel zal opleveren, die luisteren te graag
   naar de olie maatschapijen

  Ik zeg gewoon begin een youtube kanaal in het engels en laat iedere keer zien dat de pliticie op de verkeerde weg zijn.

  En iedere keer als we een nieuw filmpje uploaden hun een linkje sturen.

  Nu moeten we nog een leuk jong ding zoeken in een kort jurkske.

  Ik druk me nu even niet gender neutraal uit ,waarvoor mijn  exusus

  Peerke
 • Je zult toch een legale basis voor het gebruik van PPO moeten vinden. Je kunt niet om politici heen, daarom hebben wij voor een democratisch systeem gekozen. Bovendien zijn politici niet onder de indruk van youtube filmpjes tenzij zijzelf persoonlijk in de spotlight staan. Maar als burger heb je het recht je mening en je voorstellen te mogen zeggen. Dit is de manier waarop met moet !
 • tja maar hoe krijg jij die lieve doch naive jongen en meisjes in den haag aan het luisteren.

  Kijk met youtube filmpjes krijgen het meer bekendheid.

  En dat mensen   weer op olie gaan rijden.

  Peerke


 • Eindelijk.....!! De Europese Commissie heeft vorige maand de Duitse landbouw en bosbouw sector toegestaan PPO als brandstof te mogen gebruiken zonder dat hiervoor accijns/belasting wordt betaald. Bovendien valt PPO in de lage BTW heffing van 7%. (Het is een agrarisch product) De accijnsvrijstelling bedraagt Euro 0,45 liter. De vrijstelling loopt voorlopig door tot eind 2020, maar de Duitse organisaties zeggen dat dit nog niet voldoende is, en gaan voorstellen indienen dat de termijn tot 2030 wordt vastgelegd. Tractorfabrikanten John Deere, Fendt en Deutz hebben al motoren ontwikkeld voor PPO. In het kader van de Nederlandse  regeringsplannen om ook in de landbouw sector de CO2 te reduceren, zal ik een poging doen de woordvoerder landbouw hierop aan te spreken.
 • wodanwodan Super Moderator
  Succes!
 • NiekNiek Super Moderator
  Wens je ook veel succes Justus. Als je succes hebt, betekent dat een 110 % omslag in het denken van onze onwetende politici
 • Beste Justus

  Als ze geen dekking vinden voor het verlies in accijns gaan ze dat nooit doen.

  Als de aardoliemaatschappijen hun monopolie te verliezen op de verdeling van brandstof en hun verdien model zullen die alles doen om die lieve doch naive jongens en meisjes in den haag te overtuigen dat plantaardige olie een slecht idee is.

  Je kunt het politieke landschap in mijn optiek in 3 delen opdelen, met ieder hun eigen beweeg reden.

  Links lief doch zeer naief die willen de planeet redden en daar desnoods de hele mensheid voor opofferen.

  Rechts die zijn vooral zakelijk en die willen geen afstand doen van de accijnsen, maar die  hebben weer een hekel aan de landen waar de aardolie vandaan komt, wat ik volkomen begrijp ,en waar ik ook al kreeg ik geld toe niet op vakantie zou gaan.

  En dan hebben we nog het midden en die hebben geen rechte rug en visie die zwalken alle kanten op al gelang de laatste opinie peiling.

  Maar is een sprankje hoop er is een nieuwe politieke beweging op komst die nu hard bezig zijn hun partij op te bouwen en die gaan straks heel erg groot worden in de provincie en daarna automatisch in de eerste kamer.

  En zoals je misschien weet dat de tweede kamer de eerste kamer nodig heeft om er een wet door te krijgen.

  En ook al zeggen ze het niet, de lieve en zeer naive jongens en meisjes in den haag worden nu plotseling wakker geschud want nu hebben ze grote kans dat ze hun baantje gaan verliezen.

  een praktijk voorbeeld

  De partij van de arbeid is van in de 30 zetels naar 9 gegaan bij de tweede kamer verkiezingen.
  Hoe meer kamer leden je hebt hoe meer geld je krijgt uit de haagse hoorn des overvloeds, kijk die kamer leden krijgen wachtgeld en straks weer een baantje door het baantjes carrousel, maar hoe zit het met al die ondersteuners, hun zogenaamde wetenschappelijk buro, en het zak geld die ze krijgen om campanje te voeren.

  Dat krijgen ze allemaal in verhouding van het aantal kamer leden.

  En zoals jullie wel weten regeert de macht van de centjes.

  Dus medestanders als er gestemd moet worden blijf dan niet thuis uit frustratie maar ga stemmen.

  Als ik dus alleen in het stemhokje sta is de enige moment waar ik ongezouten kan mededelen wat ik er van vind en ik word dan niet verketterd of uitgescholden.

  En daar zijn de lieve en naive jongen in den Haag heel erg bang van.

  Daarvoor maken ze al die beloftes voor de verkiezingen die ze dan de dag na de verkiezingen dan meteen weer verbreken.

  Peerke
 • Laten we niet vergeten dat ook Nederland het Parijse klimaat akkoord heeft ondertekend. Dit heeft tot gevolg gehad dat Wiebes ( minister van Economische Zaken, Landbouw ) de opdracht heeft gekregen de CO2 drastisch te reduceren. Er zijn 5 z.g. tafels ( platforms) die de Minister moeten adviseren. Verkeer is er een van maar ook landbouw. Allen zullen een inspanning moeten doen om de gestelde doelen te halen. Maar....., ja juist , het mag de overheid niets kosten ! En daar wringt voortdurend de schoen, de overheid wil van alles maar wil er niets voor doen. In die zin heeft Peerke gelijk. Dat er wel ieder jaar 1,9 miljard aan dividend belasting wordt geschonken aan buitenlandse aandeelhouders, en dat daarmee de Nederlandse burger zwaar tekort wordt gedaan blijkt voor de Nederlander geen reden om de straat op te gaan en hiertegen demonstreren. Het ligt dus ook aan de gemakzucht van de Nederlander die alles maar over zich heen laat gaan. ! Nog even een mooi rekenvoorbeeldje :  
  in Nederland is in 2017 in totaal
  bijna 14 miljard liter motorbrandstoffen verkocht.
  Stel dat wij een sociale regering
  hadden die eindelijk het kwartje van Kok uitkeerde:

  14 miljard kwartjes a 11
  cent, dus ze hadden burgers € 1,54 miljard moeten geven.

   Als ze niet voor € 2 miljard
  aan buitenlandse aandeelhouders hadden gekozen hadden ze naast die €
  1,54 miljard nog € 460 miljoen overgehouden om
  alle 132.500 gezinnen die moeten leven van
  de voedselbanken dagelijks 2 gratis Unox rookworsten en een
  portie verse groente te schenken.

  https://voedselbankennederland.nl/aantal-klanten-bij-voedselbanken-blijft-stabiel/

  En dat is dan Nederland anno 2018 !!!
 • wodanwodan Super Moderator
  Zoal ik al eerder zei, geld regeert het land en de bevolking is apathisch dom en krijgt de leiders die het verdient.
 • tja jongens en meisjes centjes centjes en nog eens centjes

  stel nu dat de overheid een euro aan accijns krijgt , even een makkelijk reken voorbeeld.

  Als een tank wagen de accijnsvrijplaats verlaat in leken taal het brandstof depot maakt de oliemaatschappij meteen 50000 euro over aan de overheid.

  Dus die overheid zal alles gaan doen om dat te behouden.

  Het enige wat helpt is gaan stemmen, dat is het enige waar wiebes en consorten bang voor zijn.

  Niet in den haag gaan demonstreren dat heeft geen enkele zin.

  Geen ludieke acties want dan sturen ze justitie op je af.

  Dus ik zeg we moeten een politieke beweging steunen waar ze heel erg bang voor zijn dat die hun baantjes afpakken.

  Maar ja je weet het nooit met die Haagse types een man een man een woord een woord.

  De rug recht houden volgens mij kennen ze die uitdrukkingen niet meer.

  Zou het misschien aan het haagse drinkwater liggen.

  Of moeten ze verplicht een soort geheim pilletje slikken dat ze zelf niet meer kunnen nadenken.

  Ik zou het anders niet weten.

  Peerke
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  @Justus, wat hebben het kwartje van Kok, dividentbelasting en voedselbanken nu met PPO te maken?
  Het enige wat je bereikt door appels met peren te vergelijken, en dingen compleet uit zijn verband te trekken is dat mensen je als een GGZ patient gaan zien.....
  Net als die zeververhalen van Peerke, allemaal een schreeuw om aandacht....

 • NiekNiek Super Moderator
  Volgens mij wordt het weer tijd voor een meeting
 • ja maar dan moet men  wel komen.

  Als men snel is kan het nog bij mij , maar hoeft niet, ik wil mijzelf vooral niet opdringen.

  Kijk ik ben echt met het ppo gebeuren bezig en ik post tenminste wat ik meemaak, als sommige mensen dit zeververhalen noemen, met een schreeuw van aandacht, dan nodig ik die mensen uit, om hun ervaringen en geen zeververhalen van   wat ze meemaken ook op dit forum te plaatsen en dan in hun ogen het nivo te verhogen.

  De mensen die hier posten zijn op 1 hand te tellen.

  Het is zo gemakkelijk om altijd kritiek te spuien, aan de zijkant te blijven staan en iemand anders zijn nek uit te laten steken,en zelf nooit iets doen.

  En als men beloofd te komen op een ppo meeting, en als men niet kan het fatsoen te hebben om netjes af te bellen.

  Ik denk dat ik mijzelf niet meer hoef te verduidelijken.

  Peerke die zich bijna net zolang in deze materie heeft verdiept als Niek.
 • NiekNiek Super Moderator
  OK mensen, laten we het netjes houden en elkaar niet beschuldigen als aandachtzoekers en ggz/ers. Volgende posts over de psyche van de deelnemers ga ik verwijderen.
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  @Niek, een meeting met de oude garde ben ik wel voor te porren
 • NiekNiek Super Moderator
  Ik ook wel, maar of dat gaat lukken weet ik niet: het groepje wordt te klein
Sign In or Register to comment.