Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

werking VE pomp

ericzwiepericzwiep Livin' and Breathin' PPO
edited February 2007 in Informatie (links)
EDIT: Hier een linkje met plaatjes :wink: van de brandstofpomp

http://www.buchli.nl/content.php?l=0&p=5&id=34

Verdelerpompen; een uitstervend ras
Tegenwoordig zijn verdelerpompen nog altijd veel toegepast en nog altijd een alternatief voor Common Rail of Pompverstuivers. De capaciteiten van de verdelerpomp zijn dan ook sterk gestegen na de intrede van de elektrische aansturingen.
image

Was er vroeger geen sprake van enige controle bij een mechanische pomp, tegenwoordig wordt elke prestatie die de pomp levert, elektronisch gecontroleerd. De drukken die gehaald worden zijn hoog; aan de pompzijde wordt 145Mpa gehaald. Aan de verstuiverzijde wordt dat dan door de drukgolf in de leiding maximaal 185Mpa. Deze drukken zijn echter maar zeer kort aanwezig; alleen gedurende een kort moment tijdens de inspuiting. Het gebrek aan flexibiliteit van de verdelerpomp is hiermee zichtbaar gemaakt. Dat is de reden dat de verdelerpomp met het toenemen van de emissie-eisen uit zal sterven.

Drukopwekking
image
Het pompen van brandstof en het opwekken van druk gebeurt door een nokkenring of nokkenplaat. Een nokkenring genereert een radiale beweging van de perselementen. Een nokkenplaat genereert een axiale beweging van de verdeleras. Een verdelerpomp met een nokkenring kan een hogere druk opwekken dan een verdelerpomp met een nokkenplaat. Dit wordt veroorzaakt door de stevige constructie van de nokkenring, en het grotere oppervlak waarop door de perselementen kan worden gerust. Een motor met een hoog vermogen heeft daarom een radiaalverdelerpomp, en een motor met minder vermogen een axiaalverdelerpomp.

Opbrengstbesturing

De brandstofhoeveelheid wordt bij de modernste pompen afgeregeld met een hoeveelheidsventiel. Dit ventiel sluit de terugweg voor de brandstof af, zodat de brandstof naar de verstuiver wordt geperst. Omdat dit ventiel zeer nauwkeurig te beheersen is, is de opbrengst van de pomp dat ook. Dit magneetventiel wordt vaak hoeveelheidsventiel genoemd, of spill-valve.
image

Inspuitmomentregeling
image
Het inspuitmoment moet tot op de krukasgraad juist zijn. Om dit te realiseren moet gecontroleerd worden wat het huidige inspuitmoment is. Dit kan worden gecontroleerd met een Naald Beweging Voeler verstuiver. Dat is een verstuiver met een ingebouwde sensor die de beweging van de verstuivernaald registreert. Met dit signaal kan het motormanagement het inspuitbegin meten.

Door de rollenring waarop de nokkenplaat draait, te verdraaien verandert dienovereenkomstig het inspuitbegin.

Nokpositieregeling
image
Om de juiste nokpositie in te stellen op het moment van inspuiting, is er een toerentalsensor in de pomp ingebouwd. Door het signaal van deze sensor te vergelijken met het signaal van de krukassensor, kan de nokpositie worden bepaald. Deze methode wordt ook gebruikt om het inspuitmoment te bepalen.

In de uitvoering van het geheel zit natuurlijk onderling verschil tussen de toeleveranciers: Bosch, Denso, Delphi, Zexel en Stanadyne. Maar de werkingsprincipes zijn voor alle grotendeels gelijk. Om de aansturingen uit te kunnen voeren heeft Bosch hun VP29/30 en 44 pomp uitgerust met een pompstuurapparaat, waarin eventueel het motorstuurapparaat geïntegreerd kan zitten. De andere fabrikanten monteren geen stuurapparaat op de pomp, maar laten de aansturingen geheel over aan het motorstuurapparaat.[/img]

Comments

  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2007
    Waar zijn die doorsnedetekeningen dan?
Sign In or Register to comment.